Privacybeleid Trisha van Isselmuden Coaching & Training

Als coach bij Trisha van Isselmuden Coaching & Training vind ik jouw privacy zeer belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met al jouw gegevens, die ik veilig verwerk en waarvoor ik beroepsgeheim heb. Ik houd me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring staat wat ik met jouw gegevens doe. Bij vragen over je privacy kun je contact met me opnemen via info@trishavanisselmuden.nl

1. Over Trisha van Isselmuden Coaching & Training

Bij Trisha van Isselmuden Coaching & Training kun je terecht voor coaching op het gebied van een gezonde leefstijl en mindset. Als coach en eigenaar ben ik, Trisha van Isselmuden-Joinking, verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je mijn gegevens op een rij:

AdresLastdragerstraat 30 (1335 VC) te Almere Buiten
Websitehttps://trishavanisselmuden.nl
E-mailinfo@trishavanisselmuden.nl
Facebook paginaTrisha van Isselmuden Coaching (@LifecoachTrisha)
KVK-nummer69698074

2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Trisha van Isselmuden Coaching & Training verwerkt verschillende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, Facebook Messenger of videobel gegevens
 • Algemene leefstijlgegevens, zoals op het gebied Beweging, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die door jou actief worden verstrekt, bijvoorbeeld tijdens de gesprekken of door een account op mijn website aan te maken.

2.1 Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Trisha van Isselmuden Coaching & Training verwerkt onder andere gegevens die nodig zijn voor het kennismakingsgesprek, de intake en het coaching traject. Deze gegevens omvatten ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Het kan ook zijn dat door de aard van jouw hulpvraag of onderwerpen tijdens de gesprekken bijzondere persoonsgegevens van jou door mij worden verwerkt.

Ik verwerk deze bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan mij hebt bekendgemaakt. Ook worden deze gegevens dan alleen verwerkt voor het doel waarvoor jij ze hebt bekendgemaakt aan mij of wanneer je toestemming hebt gegeven om deze gegevens te verwerken.

2.2 Waarom ik gegevens nodig heb

Trisha van Isselmuden Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opnemen van contact voor het sluiten van een overeenkomst met jou, waaronder het bijbehorende kennismakingsgesprek, de intake en het offerte-traject.
 • Het opnemen van contact als dat nodig is om mijn dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren.
 • Het uitvoeren van mijn dienstverlening aan jou, waaronder het kennismakingsgesprek, de intake, het offerte-traject en de uitvoering van coaching trajecten.
 • Het informeren van jou over een wijziging van mijn diensten en producten.
 • Het versturen van mijn nieuwsbrief, mits je je daarvoor hebt aangemeld. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven van de nieuwsbrief.
 • Het afhandelen van de betaling als nakoming van een overeenkomst met mij.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Het evalueren van mijn dienstverlening en tonen van reviews op mijn website en/of social media.
 • Het afhandelen van onverhoopte klachten over mijn dienstverlening, waaronder gegevens die nodig zijn om de klacht af te kunnen handelen.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om een account aan te maken resp. het aanmaken van een account voor toegang tot bijvoorbeeld jouw bestellingen en/of online trainingen.
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website van jouw account.
 • Het analyseren van het gebruik van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

2.3 Wat gebeurt er als je je persoonsgegevens niet verstrekt

Er is geen wet die jou dwingt om jouw persoonsgegeven met Trisha van Isselmuden Coaching & Training te delen. Echter, het is voor mij niet mogelijk om mijn dienstverlening uit te voeren zonder bepaalde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens die ik gebruik om een overeenkomst met je te sluiten voor een van mijn diensten en producten.

Wanneer ik jouw gegevens verwerk op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen via info@trishavanisselmuden.nl De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. De intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

3. Uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens met elkaar

Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende manieren om gegevens te delen. We kunnen van alles met elkaar delen via bijvoorbeeld Facebook Messenger of What’s App. Dat wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we allebei Ja op zeiden als gebruikers van deze diensten.

Veel verschillende manieren, heeft als nadeel dat gegevens op meerdere plekken terecht kunnen komen. Om het uitwisselen van gegevens zo overzichtelijk mogelijk te maken, heb ik voor de volgende werkwijze gekozen.

 • Het delen van (bijzondere) persoonsgegevens doen wij tijdens de kennismaking, de intake en het coaching traject mondeling en/of via Pluform. Pluform is een veilig en gebruiksvriendelijk platform waarin wij kunnen communiceren en bestanden en opdrachten kunnen delen op een gestructureerde manier. Doordat wij informatie met elkaar delen, zullen er (bijzondere) persoonsgegevens van jou in Pluform staan. Pluform neemt alle benodigde beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens veilig te houden en voldoet aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Zie de website van Pluform voor meer informatie hierover. Pluforms verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen Pluform en mij. Deze overeenkomst kun je, als je dat wilt, inzien. Als (potentiële) cliënt blijf je eigenaar van je eigen gegevens. Je kan te allen tijde je account zelf verwijderen. Op dat moment worden alle gegevens bij Pluform verwijderd.
 • Het delen van je voor- en achternaam en contactgegevens kan via andere kanalen dan Pluform, zoals maar niet beperkt tot Facebook Messenger, What’s App, e-mail en (contact)formulieren op mijn website. Als je als (potentiële) cliënt ervoor kiest om andere (bijzondere) persoonsgegevens te delen via deze kanalen, dan verwerk ik die gegevens niet. Ik verwijder zulke berichten dagelijks.

4. Beveiliging persoonsgegevens

Trisha van Isselmuden Coaching & Training neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alleen ik toegang heb tot mijn PC, telefoon en het coachgedeelte van Pluform. Mijn website heeft een SSL (secure socket layer) versleuteling, om te voorkomen dat gegevens van mijn bezoekers worden onderschept.

Een enkele keer maak ik aantekeningen op papier of bewaar ik iets wat jij bij mij maakte. Dat bewaar ik dan in een afgesloten kast waarvan alleen ik weet waar de sleutel is. En het papier wordt later vernietigd door een versnipperaar. Je mag er dus gerust op zijn dat ik er alles aan doe om jouw gegevens veilig te houden.

5. Bewaartermijnen

Trisha van Isselmuden Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Jouw naam en contactgegevens voor het voortraject aan mijn dienstverlening (zoals het offertetraject) bewaar ik maximaal 3 maanden tot na ons laatste contact.
 • Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van mijn dienstverlening aan jou, zal ik deze bewaren.
 • Na afronding van mijn dienstverlening aan jou, houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor je cliëntdossier. Dat doe ik vanwege de aard van mijn dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je je dossier nog nodig hebt of alsnog een vervolgactie nodig hebt.
 • Gegevens die wij via Pluform uitwisselen, blijven tot 2 jaar na inactiviteit van jou in Pluform beschikbaar. Daardoor kan ik die gegevens inzien en verzoek ik je om zelf je account te verwijderen op het moment dat jij dat wilt. Op dat moment worden alle gegevens van jou die bij Pluform bekend zijn verwijderd.
 • Jouw account voor het besloten deel van mijn website blijft tot 2 jaar na inactiviteit beschikbaar.
 • Bij de start van een 1-op-1 coachtraject vraag ik je om een ‘informed consent’ te tekenen met daarop je voor- en achternaam, geboortedatum en adres. Deze verklaring bewaar ik minimaal een jaar en zal ik daarna binnen 3 maanden vernietigen.
 • Wat betreft factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zet ik je op de uitschrijflijst en stuur ik je geen nieuwsbrief meer. Op de uitschrijflijst blijf je nog maximaal 3 maanden in het systeem, totdat ik de uitschrijflijst volledig verwijder.
 • Wanneer je mij toestemming geeft voor het plaatsen van een review op mijn website en/of social media, dan bewaar ik die review incl. je voor- en achternaam, e-mailadres, leeftijd op het moment van schrijven en eventuele foto voor bij de review zo lang ik deze review wil gebruiken. Of totdat de toestemming door jou wordt ingetrokken.
 • Andere persoonsgegevens verwijder ik binnen 3 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

6. Delen met anderen

Trisha van Isselmuden Coaching & Training deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst (incl. het voortraject) met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trisha van Isselmuden Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Diensten die ik gebruik van derden zijn in ieder geval:

 • Het platform Pluform, zoals eerder toegelicht.
 • De hostingprovider, die mijn website op zijn server heeft staan en de e-mail verzorgt van mijn e-mailadressen.
 • De betaaldienstverlener Mollie. Zowel Mollie als Trisha van Isselmuden Coaching & Training zijn ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en kunnen gegevens in die context met elkaar delen.
 • De partij die ervoor zorgt dat ik inzage krijg in statistieken over het gebruik van mijn website.
 • De partij die ik gebruik om abonnees op mijn nieuwsbrief te registreren en nieuwsbrieven te verzenden.
 • Het administratiekantoor dat ik gebruik voor de administratie en belastingaangiftes.

Wanneer een coaching traject of training betaald wordt door een derde partij, zoals je werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw toestemming.

7. Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website en/of social media worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om de gegevens die ik van jou bij de review mag verstrekken, zoals je voor- en achternaam, leeftijd op moment van schrijven van de review,  je foto en de review zelf. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Het openbaar maken van jouw persoonsgegevens op mijn website en/of social media doe ik alleen met jouw toestemming. Bovendien heb jij het recht om deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren, bijvoorbeeld door gebruik van een pseudoniem.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Trisha van Isselmuden Coaching & Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website informeer ik je al over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet. Via de website Your Online Choices kun je bovendien uitzetten dat je advertenties te zien krijgt gebaseerd op jouw online gedrag.

Daarnaast gebruik ik soms ook cookies van derden. Hieronder vind je het overzicht daarvan:

8.1 Winkel

Op mijn website staat een online winkel, waarmee ik informatie over je verzamel tijdens het afrekenproces in mijn winkel. Gegevens van door jou bekeken producten worden gebruikt, bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken. Ook worden er cookies gebruikt om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door de website bladert.

Wanneer je een product aanschaft, vraag ik je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze informatie gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en onverhoopte klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om mijn winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen sla ik informatie over je op zolang ik deze nodig heb voor het doel waarvoor ik deze verzamel en gebruik. Ik bewaar bestelinformatie bijvoorbeeld 7 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres en factuuradres. Reacties of beoordelingen worden opgeslagen, indien je deze achterlaat.

8.2 Google Analytics

Ik wil graag meer weten over het gebruik van mijn website, zodat ik mijn website kan optimaliseren. Daarom maak ik gebruik van Google Analytics, waardoor er analytische cookies van Google worden geplaatst. Daarvoor heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd doordat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor jouw IP-adres nadrukkelijk niet wordt gebruikt in Google Analytics. Bovendien heb ik ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Via de website van Google vind je meer informatie over hun privacybeleid en bewaartermijnen.

8.3 Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op mijn website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

8.4 Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door het aanklikken van zo’n link ga je naar een website buiten de website van Happy Vitality. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van cookies. Om daar meer over te weten verwijs ik je naar de privacyverklaring en bewaartermijnen van de betreffende website.

8.5 Youtube

Soms plaats ik een YouTube filmpje op mijn website. Wanneer ik dat doe heb ik de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

8.6 Facebook tracking

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van een Facebook pixel die analyseert welke pagina’s bekeken worden. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang ik de Pixel heb geïnstalleerd. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

8.7 Social media

Ik deel geregeld berichten via social media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIN. Ook staan er social media knoppen op mijn website. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacyverklaring en bewaartermijnen door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten, maar zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of aan een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door mij. Meer informatie over deze rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun je een verzoek sturen naar info@trishavanisselmuden.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Vraag ik je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoek ik je om op de kopie van je identiteitsbewijs jouw pasfoto, ‘machine readable zone’ (de strook met nummers onderaan het paspoort) en je BSN-nummer onleesbaar te maken. Hiervoor kun je de KopieID app van Rijksoverheid gebruiken.

Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, beoordelen en jou laten weten of ik aan jouw verzoek kan voldoen of niet. Als ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, dan zal ik dat toelichten. Als het verzoek impact heeft op mijn dienstverlening aan jou, dan zal ik je daarover informeren, voordat ik je verzoek uitvoer. Het inzien van je dossier kan in mijn praktijk.

In je Pluform account kun je zelf je gegevens inzien, aanpassen of gedeeltelijk verwijderen. Ook kun je je hele Pluform account zelf verwijderen.

10. Tot slot

Trisha van Isselmuden Coaching & Training kan de dienstverlening en het privacybeleid aanpassen. Daarom raad ik je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop ik je persoonsgegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar info@trishavanisselmuden.nl

Heb je een klacht over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens gebruik? Laat het mij dan weten, zodat we er samen uit kunnen komen. Daarnaast heb je het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geldig per 26 november 2019. Bekijk ook de Algemene Voorwaarden en Disclaimer.

Cookie instellingen

Om jou de meest waardevolle en optimale ervaring op deze website te geven gebruiken wij cookies.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen
Scroll naar top
Live your Life in Balance draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches